Reserveren Neem contact op!

Gebruikersovereenkomst

Met de reguliere huurders van ons gemeenschapshuis sluiten we een gebruikersovereenkomst af waarin we de afspraken die we samen hebben gemaakt vastleggen. Dit kunnen afspraken zijn over het repeterend huren van bepaalde ruimtes, prijsafspraken, gebruik opslagruimtes etc.

Jaarlijks worden de afspraken met de reguliere huurders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Ook worden de reguliere huurders uitgenodigd voor een jaarlijkse bijeenkomst met alle reguliere huurders voor een gezamenlijke evaluatie / vergadering.